6th Edition - 16 May 2018
Nevoie de profesionalizare PDF Print E-mail
Written by Ion Cibotaru   
Friday, 15 June 2012 08:30

Sursa: IT Trends

Link: http://ittrends.ro/2012/01/nevoie-de-profesionalizare/

Bogdan-Dumitrescu-300x226Bogdan Dumitrescu este directorul IT&C al companiei A&D Pharma, unul din giganţii industriei farmaceutice din România, şi membru fondator al CIO Council. În această calitate, domnia sa a discutat cu IT Trends despre nevoia de standardizare şi de profesionalizare, elemente care se constituie ca adevărate provocări pentru statutul unui CIO în România.

IT Trends: Ce înseamnă pentru dumneavoastră CIO Council?
Bogdan Dumitrescu: În principiu, am simţit nevoia să ne organizăm, ceea ce am şi făcut.

 

În general, clienţii serviciilor de IT nu neapărat sunt organizaţi în a prezenta nişte standarde ale cerinţelor pe care le au. Oferta vine dinspre furnizor (posesorul de tehnologie) spre client, iar clientul, individual, spune cam la ce se aşteaptă. Din acest punct de vedere, ne-am gândit că ar fi bine să ne cunoaştem între noi, cei care utilizăm servicii IT şi să încercăm să avem un punct de vedere comun care fie să îndrepte piaţa într-o anumită direcţie, fie să ducă la un consens. Susţinem astfel formarea şi dezvoltarea profesionala a pieţei TIC din perspectiva consumatorului şi a relaţiei sale cu furnizorii de servicii, cu ceilalţi consumatori sau cu statul.

Ca şi membri, discutăm unii cu alţii şi de multe ori avem întrebări la care din multitudinea de răspunsuri nu ştim întotdeauna care este cel mai bun. Nu ne dorim ca fiecare să experimenteze invenţia roţii, ci să ne împărtăşim cunoştinţele si experientele. Pe de o parte a fost vorba de standardizarea cererilor în faţa furnizorilor şi a avea un cuvânt de spus oarecum mai important, pe de alta a fost vorba de împărtăşirea unor cunoştinţe şi concepte. Vrem ca asociaţia să reprezinte un punct de reper profesionist şi credibil privind tendinţele şi abordările moderne din TIC şi managementul TIC.

Pe urmă, a fost vorba de a reuşi să găsim o strategie comună ca şi utilizatori.

În fine, un al patrulea punct la care mă gândesc este partea de standardizare. Suntem destul de în urmă din acest punct de vedere, chiar şi legislativ. Un exemplu bun este legea arhivării electronice, legea facturării electronice care s-a emis şi s-a abrogat etc. Nu avem standarde foarte clare. De exemplu, fiecare încearcă să adopte standarde internaţionale şi totuşi, la nivel naţional, nu avem un standard clar. Ne orientăm sau chiar implementăm bunele practici definite de stadarde precum COBIT, ITIL, CMMI sau altele. Compartimentul de IT&C nu mai este un simplu furnizor de tehnologie (imprimante, servere, aplicaţii) ci s-a schimbat în furnizor de servicii, au apărut SLA-urile, portofoliile de servicii precum şi alte tehnologii şi concepte cum sunt ”cloud computing”  ”Software As A Service” ”Virtualizare” etc.
CIO, la rândul lui s-a transformat într-un manager al unui  furnizor de servicii şi este preocupat de relaţia cu business-ulîntr-o masură chiar mai mare decât administrarea operaţională a infrastructurii  hardware şi software. Eu consider că nu există încă standarde clare pentru furnizarea acestor servicii IT&C la fel ca şi privind certificarea centrelor de date. Din acest punct de vedere, simt nevoia să facem ceva privitor la realizarea unei societăţi informaţionale la nivelul standardelor europene.

ITT: Şi cum poate acţiona CIO Council în acest sens?
BD: Ne manifestăm social,  expunând propriile opinii şi concepte inclusiv prin participarea activă la nivelul manifestărilor publice, al conferinţelor şi seminariilor. Cred că am putea să propunem standarde şi să lucrăm în comisii cu factorii îndreptăţiţi să ia decizii, cum ar fi ministerul de resort. La nivel de CIO Council principalele obiective ale strategiei sunt:

  • Crearea de standarde profesionale pentru principalele meserii din domeniul TIC
  • Recunoaşterea acestor standarde de către CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor), autoritatea naţională în domeniu;
  • Organizarea de cursuri profesionale de pregătire sau de perfecţionare în TIC şi în acest sens avem în vedere crearea unui centru de evaluare a competenţelor IT, sub egida asociaţiei, care să certifice că acel candidat care solicită evaluarea are cunoştinţele, competenţele şi aptitudinile necesare de a fi manager sau consultant IT .
  • Constituirea unui Centru de Evaluare Profesională ca autoritate în certificarea pregătirii profesionale a angajaţilor din TIC.

Pe de altă parte, noi nu suntem izolaţi. Există CIO Council şi în alte ţări europene şi poate că ar trebui ca noi să întreprindem ceva ca să ieşim puţin în afară şi să strângem relaţiile cu celelalte organizaţii pentru a avea lucruri în comun: iniţiative, prezentări, standardizări etc.

ITT: Care ar fi până la urmă ideea finală, de adoptare a unora din standardele internaţionale la nivelul spaţiului european, sau de elaborare a unui set de standarde mai complex, unanim acceptat?

BD: Finalul acestor cooperări va fi o certificare profesională recunoscută conform standardelor de competenţă europene.

Putem aborda însă mai multe lucruri. Eu mă refer în primul rând la un set de certificări necesare care să funcţioneze în IT. Adică să profesionalizăm funcţiunile IT. De exemplu, eu am probleme cu funcţionalităţile IT pe care le am definite în organigramă şi cele care sunt definite în Clasificarea ocupaţiilor din România (COR). Cele din COR de multe ori nu sunt reprezentative. Cred că în acest nucleu de bază (COR) am putea să mai deschidem anumite funcţiuni conform specificului de business.

Pe de altă parte, ar trebui să existe certificări pe o meserie. De exemplu, meseria de CIO. Poate că reuşim să organizăm nişte cursuri, urmate de examene, prin care să certificăm această meserie. Evident, ar fi interesant ca această certificare să fie recunoscută şi la nivel internaţional. Iar aici am putea coopera cu toate celelalte organizaţii internaţionale. Pe urmă, noi ar trebui să avem nişte standardizări referitoare la cerinţele care se impun departamentelor informatice în privinţa realizării unor obiective, spre exemplu construirea unui Data Center.

ITT: Care ar fi acţiunile necesare de efectuat de către CIO Council pentru creşterea rolului organizaţiei?
BD: Noi acum ne şi organizăm în acest sens. Ne-am împărţit în echipe pe nişte proiecte. Avem cooperări la nivel de minister. Avem cooperări cu furnizorii de servicii IT, pentru că împreună cu ei se implementează aceste standarde.

Pe de altă parte facem lobby şi definim cerinţele pentru implementarea acestor standarde ocupaţionale. Astfel, dacă eşti încadrat pe o funcţie care are un standard ocupaţional, competenţele, cunoştinţele şi aptitudinile, inclusiv job description şi responsabilităţile sunt cele de acolo şi dacă sunt evaluate de un centru de evaluare înfiinţat conform legii pot fi recunoscute European deoarece se aplică aceleaşi principii. Iar din punct de vedere legislativ, o astfel de mişcare ar fi extrem de simplă de realizat începând poate prin a defini un grup sectorial pentru IT&C (conform legislaţiei grupurile sectoriale definesc standardele şi piaţa). Pînă acum, mai puţin am făcut pe partea de internaţional, unde probabil că ar trebui să depunem nişte eforturi mai mari în cel mai scurt timp.

ITT: Credeţi că actuala criză economică poate juca un rol de accelarator în acest sens?
BD: Criza pune presiune pe inovaţie şi pe eficienţa muncii. Nu neapărat este benefică însă, pe de altă parte, se conştientizează tot mai mult faptul că pentru o productivitate sporită este nevoie de tehnologie şi automatizare a proceselor de business. Derularea optimă a afacerilor nu înseamnă numai reducere de costuri ci şi multă inovaţie, adică utilizarea acelor elemente care, printr-o cheltuială asumată, să genereze profitul scontat.  Toate aceste sisteme pot fi implementate şi controlate doar de către nişte profesionişti, iar CIO Coucil îşi propune să contribuie activ în tot acest proces.

Last Updated on Friday, 15 June 2012 09:00
 
 

6th Edition - 16 May 2018